THƯ VIỆN TÀI LIỆU


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TRANH BIỆN

Tổng hợp những kiến nghị tranh biện từ những giải đấu trong và ngoài nước.

CÁC KÊNH YOUTUBE VỀ TRANH BIỆN

Những kênh Youtube của các câu lạc bộ tranh biện lớn trên thế giới, của các tranh biện viên hàng đầu thế giới với rất nhiều workshop được ra thường xuyên về mọi chủ đề.

CÁC WORKSHOP TIẾNG ANH

Tổng hợp các workshop tranh biện có chất lượng cao, danh sách đã được sắp xếp theo các chủ đề.

PODCAST CHO TRANH BIỆN

Tổng hợp những podcast về tranh biện cũng như những kiến thức cần thiết cho tranh biện.